Actiris

WoningenBedrijvenCultuurVoorzieningenRecreatieHandelszakenGemengde projecten

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) lanceerde, in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een procedure voor de verkoop van een gebouw van 19.000 m², tegenover de Beurs,  temidden van de nieuwe voetgangerszone.

Het pand, dat tot voor kort Actiris huisvestte, beslaat meer dan de helft van het driehoekige stratenblok tussen de Anspachlaan, de Paul Devauxstraat en de Kiekenmarkt in het hart van de stad. Het bestaat uit zeven verdiepingen boven het winkelgedeelte op het gelijkvloers.

De verkoop van het gewestelijke pand verloopt via een procedure ‘verkoop onder voorwaarden’. De MSI heeft er bijzondere aandacht aan besteed om naast de prijs ook rekening te houden met voorwaarden die verbonden zijn aan de architecturale kwaliteit, de mix van functies en de activiteiten in het gebouw, aangezien de strategische ligging van het pand.

Procedure in twee fasen

De procedure verloopt in twee fasen. In fase 1 worden maximaal 5 kandidaat-kopers geselecteerd, die in een tweede fase een uitgewerkt projectvoorstel kunnen indienen.

In de eerste fase worden de kandidaat-kopers geselecteerd op basis van hun teamsamenstelling, referenties en visie op de herinrichting van het pand. Gezien de bijzonder hoge architecturale ambities op deze plek, is het belangrijk om een ervaren architect te kiezen die deze uitzonderlijke opdracht tot een goed einde kan brengen en die kan overtuigen met een ambitieuze visie.

In de tweede fase moeten de kandidaat-kopers overtuigen met een ontwerp dat getuigt van stedenbouwkundig inzicht, architecturale vakkunde en creativiteit, aandacht voor duurzaamheidaspecten, een sterk programmavoorstel en een realistische planning.

De interactie met de aanpalende gebouwen en de voetgangerszone is vanzelfsprekend. De herbestemming van het pand moet bijdragen tot een sterke programmering die aansluit op de evolutie die de centrumlanen momenteel ondergaan. Het pand moet stedelijke présence uitstralen.

  • De verkoopsbundel en het erratum zijn hier beschikbaar.
  • De uiterste datum voor het indienen van de kandidatuurstelling voor fase 1 was 31/08/2017 voor 15 uur.

De bijgevoegde documenten en de aanvullingen moeten beschouwd worden als een geheel. We vragen de kandidaat-kopers MSI te wijzen op eventuele tegenstrijdigheden tussen verschillende delen of vertalingen. MSI kan dan de nodige verduidelijkingen aanbrengen.

Bijgewerkt: 2017.09.13

Actiris © sau-msi.brussels (Reporters)Actiris © © sau-msi.brussels / Simon Schmitt/www.globalview.be Actiris © sau-msi.brussels (Sign)Actiris © sau-msi.brussels (Reporters)Actiris © sau-msi.brussels (Reporters)

Project managers