Ontwikkelingen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) past haar activiteiten als opdrachtgever (blauwe driehoekjes) of als facilitator (witte driehoekjes) aan per site: restauratie van historische gebouwen en beheer van de exploitatieconcessie (Hippodroom); verkoop terrein voor de bouw van een groot medisch centrum (Delta); aankoop van een terrein, sanering, uitwerking van een ontwerprichtplan (Josaphat); coördinatie van publieke actoren en private partners (Kanaal); enz.

  Ontwikkelingen

  Kanaal

  Binnen de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is het team dat belast is met de uitvoering van het Kanaalplan betrokken bij een honderdtal concrete projecten, zoals de coördinatie van publieke en private initiatieven, de ontwikkeling van publieke projecten, het ondersteunen van private projecten en planning.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Hippodroom

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is gestart met de restauratie van de opmerkelijke historische gebouwen van de voormalige renbaan, een toegangspoort tot het Zoniënwoud. En ze heeft een concessiehouder aangewezen die de site zal ontwikkelen als een recreatieve groenvoorziening voor gezinnen.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Citroën - IJzer

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft het gebouw Citroën-IJzer gekocht om er een culturele pool met internationale uitstraling te ontwikkelen en heeft haar diensten verleend bij de verhuizing van de garageactiviteiten.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Delta

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ondersteunde de vestiging van een groot medisch centrum door de verkoop van een deel van haar terreinen in de Deltadriehoek. Samen met perspective.brussels begeleidt het de ontwikkeling van een gemengd programma (voorzieningen, bedrijven, woningen) aan deze toegang tot Brussel aan het uiteinde van de E411.

  Lees meer

  Ontwikkelingen

  Josaphat

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat gekocht en gesaneerd voor de ontwikkeling van een gemengde en duurzame wijk, met als thema ‘Wonen en werken in een park’.

  Lees meer