Josaphat

WoningenBedrijvenGroenVoorzieningenRecreatieGemengde projecten

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat gekocht en gesaneerd voor de ontwikkeling van een gemengde en duurzame wijk, met als thema ‘Wonen en werken in een park’.

  • De MSI (toen de MVV) heeft het terrein van 24 hectare gekocht van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI). Het bestaat uit een braakliggend terrein en een industriezone en ligt tussen de Leopold III-laan, de Gilisquetlaan en de Wahislaan, aan een lijn van het toekomstige GEN.
  • Het oude spoorwegterrein is gesaneerd.
  • Gewestelijke en gemeentelijke actoren hielden samen een brede denkoefening over de bestemming van de site. Die leidde tot de opstelling van een richtplan, dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in maart 2014 heeft goedgekeurd. Daarna zijn er een groot aantal technische onderzoeken uitgevoerd, gecoördineerd door de MSI, om de eerste opties verder uit te werken, te bekrachtigen en te verbeteren. Het plan werd eveneens onderworpen aan een milieueffectenrapport om ervoor te zorgen dat de nieuwe wijk harmonieus wordt geïntegreerd in de omgeving.
  • In dit stadium zijn de volgende opties ontwikkeld: de wijk verbinden met de omliggende wijken en de ontwikkeling laten samengaan met het behoud van zijn karakter als groene long met een park van bijna 4 hectare; ongeveer 1.600 woningen bouwen (45 procent publieke woningen; 55 procent private woningen waarvan de meerderheid een instapprijs heeft) en met aandacht voor de sociale mix en de kwaliteit; de nodige voorzieningen vestigen (school, crèches, sport, cultuur, recreatie); het industrieterrein met voorzieningen uitrusten, moderniseren en herwaarderen. Zo heeft de MSI een landschappelijke kwaliteitsstudie naar de site uitgevoerd die de grote principes vastlegt voor de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen, evenals een mobiliteitsstudie om de verkeersomstandigheden op de bestaande wegen te verbeteren naarmate de wijk zich ontwikkelt.
  • Het totale onderzoek is bijna afgerond, waarna het uitgewerkte project in de vorm van een ontwerprichtplan van aanleg voor goedkeuring kan worden voorgelegd aan de regering. Dat ontwerprichtplan wordt dan samen met het bijbehorende milieueffectenrapport direct in openbaar onderzoek gebracht. Na de consultatieprocedure van de instanties kan de gewestregering het richtplan van aanleg (RVA) aannemen, zodat dit nieuwe verordenende instrument onmiddellijk operationeel kan zijn.
  • De MSI zal gebruikmaken van de periodes waarin de procedures lopen voor de goedkeuring van de strategische en verordenende planning om de operationalisering van de site voor te bereiden op twee niveaus. Ten eerste zal de maatschappij alle operaties coördineren voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied die de diverse publieke actoren uitvoeren om het terrein bouwrijp te maken, groenvoorzieningen aan te leggen en voorzieningen te bouwen in het gebied. Daarnaast zal de MSI een openbare aanbestedingsprocedure opzetten voor de geleidelijke realisatie van een eerste ontwikkelingsfase bestaande uit de bouw van circa 650 publieke en private woningen in het zuiden van de site.

Bijgewerkt: 2017.03.10

Josaphat © Bureau Bas SmetsJosaphat © Bureau Bas SmetsJosaphat © Bureau Bas SmetsZicht op het oude Josaphatstation vanaf de Leopold III-laan met het centrum van Brussel op de achtergrond.  © SAU-MSI/ReportersZicht op het oude Josaphatstation vanaf station Evere.  © SAU-MSI/Reporters

Project managers

  • Ward CLAERBOUT +32 (0)2 899 38 08