Josaphat

WoningenBedrijvenGroenVoorzieningenRecreatieGemengde projecten

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is eigenaar van het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphatwaar een gemengde en duurzame wijk zal ontwikkeld worden, met als thema ‘Wonen en werken in een park’.

  • De MSI (toen de MVV) heeft het terrein van 24 hectare gekocht van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI). Het bestaat uit een braakliggend terrein en een industriezone en ligt tussen de Leopold III-laan, de Gilisquetlaan en de Wahislaan, aan een lijn van het toekomstige GEN.
  • Het oude spoorwegterrein is gesaneerd door de NMBS.
  • Gewestelijke en gemeentelijke actoren hielden samen een brede denkoefening over de bestemming van de site. Die leidde tot de opstelling van een richtplan, dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in maart 2014 heeft goedgekeurd. Daarna zijn er een groot aantal technische onderzoeken uitgevoerd, gecoördineerd door de MSI, om de eerste opties verder uit te werken, te bekrachtigen en te verbeteren. Het plan werd eveneens onderworpen aan een milieueffectenrapport om ervoor te zorgen dat de nieuwe wijk harmonieus wordt geïntegreerd in de omgeving.
  • In dit stadium zijn de volgende opties ontwikkeld: de wijk verbinden met de omliggende wijken en de ontwikkeling laten samengaan met het behoud van zijn karakter als groene long met een park van bijna 4 hectare; ongeveer 1.600 woningen bouwen (45 procent publieke woningen; 55 procent private woningen) en met aandacht voor de sociale mix en de kwaliteit; de nodige voorzieningen vestigen (school, crèches, sport, cultuur, recreatie); het industrieterrein met voorzieningen uitrusten, moderniseren en herwaarderen. Zo heeft de MSI een landschappelijke kwaliteitsstudie naar de site uitgevoerd die de grote principes vastlegt voor de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen, evenals een mobiliteitsstudie om de verkeersomstandigheden op de bestaande wegen te verbeteren naarmate de wijk zich ontwikkelt.
  • - Het totale onderzoek is bijna afgerond. Vóór de goedkeuring van een ontwerp-richtplan van aanleg (ontwerp-RPA) door de regering zullen de bewoners geïnformeerd worden over de uitgevoerde studies. Daarna zal het ontwerp-RPA door de regering goedgekeurd worden. Dit ontwerp-RPA wordt vervolgens samen met het bijbehorende milieueffectenrapport voorgelegd in een openbaar onderzoek. Na de consultatieprocedure van de instanties kan de gewestregering het richtplan van aanleg (RPA) aannemen, zodat dit nieuwe verordenende instrument onmiddellijk operationeel kan zijn.
  • De MSI zal gebruikmaken van de periodes waarin de procedures lopen voor de goedkeuring van de strategische en verordenende planning om de operationalisering van de site voor te bereiden op twee niveaus. Ten eerste heeft de MSI een openbare aanbestedingsprocedure gelanceerd voor de aanstelling van een ontwikkelaar voor de realisatie van een eerste ontwikkelingsfase bestaande uit de bouw van ongeveer 650 publieke en private woningen in het zuiden van de site. Daarnaast coördineert de maatschappij alle interventies voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied die de diverse publieke actoren uitvoeren om het terrein bouwrijp te maken, groenvoorzieningen aan te leggen en voorzieningen te bouwen in het gebied.

Bijgewerkt: 2017.12.12

Josaphat © Bureau Bas SmetsJosaphat © Bureau Bas SmetsJosaphat © Bureau Bas SmetsZicht op het oude Josaphatstation vanaf de Leopold III-laan met het centrum van Brussel op de achtergrond.  © SAU-MSI/ReportersZicht op het oude Josaphatstation vanaf station Evere.  © SAU-MSI/Reporters

Project managers

  • Susanne BREUER +32 (0)2 899 38 08